Linjär algebra för 367 miljarder dollar.

Läs om hur världens kanske mest kända företag Google använder sig av linjär algebra för att driva sin kassako: googles sökmotor.

News :: Senaste information för Linjär algebra

News::
Nu finns första inlämningsuppgiften (inlupp 1) ute

Publicerat 2017 11 20

Ger inlämningsuppgifter och samla bonus.

Checka dina kunskaper (so far) och får chans till bonus till tentan.

Om ni går till blackboard så hittar ni nu den första inluppen. Genom att göra denna och lämna in innan deadline (2017 12 04 :: 23:59) så har ni chans att få 2 bonuspoäng till tentan. Ytterligare en inlupp kommer publilceras senare som även den kan ge två bonuspoäng. Totalt kan man alltså få 4 bonuspoäng till tentan.

Tentan kommer bestå av 8 stycken 5 poängsuppgifter så man kan maximalt få 40 poäng på tentan. Gränsen för godkänd (betyget E) går vid 16 poäng. Har man maximal bonuspoäng blir man alltså godkänd om man får ihop 12 poäng på tentan.

Vekka :: tidsplaneringar för kursen


Vad är vekka med kk?

En vekka är kursblock som är tänkta att ta en verklig vecka i anspråk för kurser på halvfart och två veckor när kursen ges på kvartsfart.
I vekkaplaneringen sammanställs vilka föreläsningar och vilka delar av kurslitteraturen som man bäst arbetar med.
Vilka verkliga kalenderveckor som svarar mot vekkoblocken kan man läsa i kursplaneringen.


Lecture :: Föreläsningar


Vad kan vi vänta oss av föreläsningarna

Föreläsningarna är den främsta vägledningen till era studier i linjär algebra.

Läsanvisningar

Vilka avsnitt i kurslitteraturen gäller? Vilka uppgifter bör man arbeta med.

Nyckelord

Nyckelorden representerar de begrepp som man skall lära sig från linjära algebran. Här på sajten finns alla nyckelord tillsammans med en kortfattad beskrivning av vad de är och varför de är viktiga. På föreläsningssidorna sammanställs de nyckelord som är relevanta för just den föreläsningen. Goda kunskaper om dessa nyckelord är nödvändigt för speciellt den första delen av tentan.

Föreläsningsvideo

Varje föreläsning består av ett antal föreläsningsvideos som går genom de viktiga begreppen och exemplifierar genom konkreta räkningar.

Lösta problem

Det finns också en del lösta problem, och fler kommer att produceras under kursens gång. Det här är exempel på uppgifter som ni ska kunna lösa när ni absorberat föreläsningens innehåll. Liknande problem med motsvarande svårighetsgrad kan dyka upp i examinationen.

Terminologi/Nyckelord :: Nyckelord för linjär algebra


Terminologi


Alla viktiga begrepp i linjär algebra kallas för nyckelord. En viktig del av studierna i linjär algebra är att arbeta med begreppen och se till att man verkligen förstår vad de betyder. Detta arbete leder till att man lättare kan lösa problem som handlar om linjär algebra.


Algebraisk multiplicitet Bas Basbyte Delrum (Delvektorrum) Determinanten Determinantgeometri Diagonaliserbar Diagonaliseringsalgoritmen Diagonaliseringsalgoritmen Dimension Dimensionssatsen. Egenvärde Egenvärdesproblemet Egenvektor Elementära radoperationer Format för en matris Fri variabel Gauss-Jordan elimination Gausselimination Gaussmaskinen Geometrisk multiplicitet Gram-Schmidts ortogonaliseringsmetod. Homogent ekvationssystem Icke kommutativ Identitetsmatrisen Inkonsistent system Inre produkt Inversen Kägelsnitt Karakteristiska ekvationen/polynomet Koeffecientmatris Kofaktorutveckling Kolonnrum Konsistent system Koordinater koordinatvektor Kryssprodukten Kvadratisk ekvation Kvadratisk form ledande/pivot variabler Linjär avbildning Linjär avbildning Linjär ekvation Linjär funktion Linjär transformation Linjärkombination Linjärt beroende/oberoende Linje Matris Matrisen till en linjär avbildning. Matrismultiplikation/matrisprodukt Minsta kvadrat metoden multiplikation med skalär Nollrum Normering ON-bas Ortogonal diagonalisering Ortogonal matri Ortogonal matris Ortogonalt komplement. Ortsvektor Plan Projektionsformeln Radrum Rang Reducerad trappstegsform Rotation Sarrus regel Singulär matris Skalär Skalärprodukt span (linjära höljet) spegling SVD Singular Value Decomposition Symmetrisk matris Systemmatris Transponat Trappstegsform Trivial lösning Vektor Vektorekvationer Vektorrum