Gamla Tentor

TentamensdatumOm tentan
20160520

20160331

Ordinarie tenta för Campuskursen i Linjär algebra VT2016

20160301

Omtentamen för distanskursen HT2015.

20160120

Ordinarie tenta för distanskursen som gick HT2015

20160113

En till övningstenta enligt den nya tentastrukturen

20151230

Övningstenta:: Denna tenta visar hur vår nya tentamensstruktur ser ut. 6 stycken enpoängsfrågor. Enpoängsfrågorna berör kursens terminologi. Tre enklare räkneuppgifter a 3 poäng samt 5 stycken mer omfattande räkneuppgifter som vardera ger 5 poäng.

20150818

Sista tentan med strukturen 8 uppgifter a 5 poäng. Kommande tentor kommer ha en annan struktur, under hösten 2015 kommer denna struktur att presenteras ordentligt med flera övningstentor att titta på.

20150529

Omtenta för Campuskursen VT2015. Den här tentan är mer icketypisk igen.

20150324

Ordinarie tenta för Campuskursen VT2015.

20150114

En ordinarie tenta för höstterminens HT2014 distanskurs.

20140819

Så här har vi en tenta som är mer varierad än typtentorna. Det här är vad vi strävar efter. Tentor som är mer varierade både i vad man ska göra i uppgiften och hur uppgiften är formulerad.

20140516

Här är en ny typ av tenta. Observera skillnaderna. Formuleringarna av uppgifterna är annorlunda än de tidigare typtentorna. Var noggrann med att notera att tentan faktiskt inte är svårare än typtentorna. Den ställer bara större krav på att man ska förstå vad man ska göra! Studenter som bara förberett sig inför tentan genom att göra gamla typtentor klarade sig dåligt på denna tenta, vilket blev en väckarklocka för oss. Följden blev att kommande tentor ska varieras mer för att ni studenter som arbetar med de gamla tentorna ska lära er mer. På sikt får vi alltså otypiska tentor som ska ge något när man studerar dem.

20140510

Här är slutet på tiden för garanterade typtentor. Sista typtentan?

20140325

Typ, en typtenta alltså!

20140226

Återfall till nära typtenta. Här som omtenta för distanskursen.

20140210

Och så har vi ytterligare en typisk tenta!

20140115

Ganska typisk tentamensskrivning!

20130820

Nu har vi en typisk tenta igen...

20130511

Ständigt dessa typtentor...

20130325

Typtenta igen!

20130225

Ännu en typtenta...

20130115

Typtenta

20121203

En till Typtenta...

20121101

20120815

Ännu en tenta av halvgammal typ med ganska typiska uppgifter.

20120504

Tenta av halvgammal typ med 8 uppgifter a' 5 poäng. Uppgifterna är bra men något typuppgiftiska. Tentor från och med 2015 kommer att ha större variation i uppgiftsformuleringarna.

20120327

Tenta av halvgammal typ. Uppgifterna är bra men något typuppgiftiska. Men man ska ju också kunna lösa typuppgifter men räkna med att tentor från och med 2015 kommer att ha större variation i uppgiftsformuleringarna.

20111205

Tenta av halvgammal typ. Uppgifterna är bra men något typuppgiftiska. Tentor från och med 2015 kommer att ha större variation i uppgiftsformuleringarna.

20111031

Tenta av halvgammal typ. Uppgifterna är bra men något typuppgiftiska. Tentor från och med 2015 kommer att ha större variation i uppgiftsformuleringarna.

20110506

Riktigt gammal tenta med flera bra uppgifter.

20110328

Gammal tenta med några bra uppgifter!