Gamla Föreläsningar ::


Till och med 2014 producerades föreläsningarna i ett slags slidesformat. Här nedan finner ni dessa föreläsningar som kräver Firefox, Chrome eller en annan webbläsare som kan spela webm-video. Videorna i den nya sajten är till del samma som de gamla men är nu upplagda på YouTube vilket gör att de kan ses på fler olika typer av plattformar. Nya videos finns bara i den nya sajten.


#lecture title
1 Föreläsning 1 :: vektorer introduktion
2 Föreläsning 2 :: Ekvationslösning :: introduktion till Gausselimination
3 Föreläsning 3 :: Gausselimination och system med många lösningar.
4 Föreläsning 4 :: Inkonsistenta system dvs system som saknar lösningar.
5 Föreläsning 5 :: Skalärprodukt, längd vinkel och projektion
6 Föreläsning 6 :: Linjärt beroende, homogena system.
7 Föreläsning 7 :: Linjära funktioner och matriser
8 Föreläsning 8 :: Multiplikation av matriser. AB ej samma sak som BA
9 Föreläsning 9 :: Matrisinvers och hur man räknar ut den.
10 Föreläsning 10 :: Introduktion till determinanten.
11 Föreläsning 11 :: Determinanten och kryssproduktens geometriska betydelse.
12 Föreläsning 12 :: Vektorrum och delrum
13 Föreläsning 13 :: Delrum till matris :: nollrum, radrum och kolonnrum
14 Föreläsning 14 :: Basbyte och basbytesmatriser
15 Föreläsning 15 :: Projektion och ortogonala baser : Gram-Schmidts metod.
16 Föreläsning 16 :: Minsta kvadratmetoden
17 Föreläsning 17 :: Egenvärden och egenvektorer, diagonalisering.
18 Föreläsning 18 :: Polynom och deras nollställen
19 Föreläsning 19 :: Diagonalisering och Ortogonal diagonaliserin
20 Föreläsning 20 :: Komplexa tal och binomekvationer.